تابلو های پروژه های عمرانی و ساختمانی

استفاده ازعلائماضطراری وعلائم راهنما یکی از مصادیق اصلی ایمن سازی تمامی سازه ها(مسکونی و غیر مسکونی) و همچنین محترم شمردن سلامت افراد می باشد.

که امروزه یکی از شاخصه های مهم رشد ایمنی در کشور های توسعه یافته به شمار می آید.

بر اساس مبحث سوم و بیستم مقررات ملی ساختمان استفاده از این محصولات در ساختمان الزامی می باشد.

ویژگی:

.درخشندگی زیاد در تاریکی

.طولانی بودن زمان نوردهی

.بدون نیاز به برق

.شارژ۱۰ تا۴۰دقیقه ونور دهی۸ تا۲۰ ساعت

.امکان خروج بی خطر و راحت در زمان اضراری
.مطابق استانداردهای BSوDIN

توجه : علائم ایمنی جهت کسب مجوز پایان کار آتش نشانی واستاندارد ISO الزامی می باشد.

قوانین ایمنی از سال ۱۹۹۶ استفاده از علائم خروج اضطراری را که فقط دارای نوشته هستند ممنوع کرده است و فقط علائمی که دارای نوشته و فلش به همراه فرد در حال دویدن می باشند را قابل استفاده اعلام کرده اند.
00ARGCE256B

alaem2

Middle_103.jpg


تابلو محدب

تابلو محدب در ابعاد ۲۰×۶۰ و ۳۳×۵۰ طبق سفارش مشتری با علائم دلخواه اماده ی تحویل می باشد.
اطلاعاتی درباره ی تابلوهای راهنمایی و رانددگی:

نواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوها سه دسته هستند:
۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
۲-تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
تابلوهای بازدارنده را تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند که بیشتر به شکل دایره بانوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را بوسیله علامت خاص نشان میدهند.
از تابلوهای باز دارنده ، تابلوی ایست و…به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان ، بصورت هشت ضلعی یا زمینه کاملاًقرمز رنگ و بانوشته «ایست » یا «STOP»در نظر گرفته شده است.

به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس این تابلو به سمت پائین می‌باشد.

۲-تابلوهای هشدار دهند یا اخطاری
این تابلوها بیشتر بصورت مثلث با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ که یک راس آن بطرف بالا بوده و در داخل آن نوع خطر را بوسیله علائمی خاص بارنگ مشکی نشان می‌دهد.

۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری
تابلوهائی هستند که دارای توصیه‌های عمومی بوده و در رنگهای سفید ، سبز ، قهوه ای ، زرد ، آبی و به شکلهای مثلث ، دایره ، مستطیل ، مربع و یا پنج ضلعی به تناسب نیاز نصب می‌شوند و پیام مورد نظر را بصورت تصویر یا نوشته نشان می‌دهند . این تابلوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف-آگاهی دهنده دستوری:
تبعیت از این تابلوها الزامی بوده و در صورت عدم توجه،راننده مرتکب خلاف و نقض قانون می‌گردد.

ب-آگاهی دهنده غیر دستوری:
تابلوهائی هستند که رانندگان را جهت دسترسی به مسیر مورد نیاز و یا سایر احتیاجات دیگر راهنمائی می‌نماید.
تابلوها و علائم در خیابان و جاده‌ها ، راهنمای شما هستند.در هر شرایطی از آنها کمک بگیرید.
شما باید علائم را از روی شکل ، رنگ ، کلمات ، اعداد و نشانه‌های آن بشناسید.

24

106

547

Middle_103.jpg

pedestrian

نت


تابلو دایره قطر ۳۷

تابلو دایره در قطر ۳۷ طبق درخواست مشتری با هر علائمی اماده ی تحویل می باشد.
توضیحاتی در باره ی تابلو های راهنمایی و رانندگی:

نواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوها سه دسته هستند:
۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
۲-تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
تابلوهای بازدارنده را تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند که بیشتر به شکل دایره بانوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را بوسیله علامت خاص نشان میدهند.
از تابلوهای باز دارنده ، تابلوی ایست و…به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان ، بصورت هشت ضلعی یا زمینه کاملاًقرمز رنگ و بانوشته «ایست » یا «STOP»در نظر گرفته شده است.

به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس این تابلو به سمت پائین می‌باشد.

۲-تابلوهای هشدار دهند یا اخطاری
این تابلوها بیشتر بصورت مثلث با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ که یک راس آن بطرف بالا بوده و در داخل آن نوع خطر را بوسیله علائمی خاص بارنگ مشکی نشان می‌دهد.

۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری
تابلوهائی هستند که دارای توصیه‌های عمومی بوده و در رنگهای سفید ، سبز ، قهوه ای ، زرد ، آبی و به شکلهای مثلث ، دایره ، مستطیل ، مربع و یا پنج ضلعی به تناسب نیاز نصب می‌شوند و پیام مورد نظر را بصورت تصویر یا نوشته نشان می‌دهند . این تابلوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف-آگاهی دهنده دستوری:
تبعیت از این تابلوها الزامی بوده و در صورت عدم توجه،راننده مرتکب خلاف و نقض قانون می‌گردد.

ب-آگاهی دهنده غیر دستوری:
تابلوهائی هستند که رانندگان را جهت دسترسی به مسیر مورد نیاز و یا سایر احتیاجات دیگر راهنمائی می‌نماید.
تابلوها و علائم در خیابان و جاده‌ها ، راهنمای شما هستند.در هر شرایطی از آنها کمک بگیرید.
شما باید علائم را از روی شکل ، رنگ ، کلمات ، اعداد و نشانه‌های آن بشناسید.

20141006100633819


تابلو هشت ضلعی

تابلوهای هشت ضلعی در قطرهای ۶۰ و ۷۵ و ۹۰ طبق درخواست مشتری با هر علائمی اماده ی تحویل می باشد.
نواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوها سه دسته هستند:
۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
۲-تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
تابلوهای بازدارنده را تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند که بیشتر به شکل دایره بانوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را بوسیله علامت خاص نشان میدهند.
از تابلوهای باز دارنده ، تابلوی ایست و…به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان ، بصورت هشت ضلعی یا زمینه کاملاًقرمز رنگ و بانوشته «ایست » یا «STOP»در نظر گرفته شده است.

به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس این تابلو به سمت پائین می‌باشد.

۲-تابلوهای هشدار دهند یا اخطاری
این تابلوها بیشتر بصورت مثلث با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ که یک راس آن بطرف بالا بوده و در داخل آن نوع خطر را بوسیله علائمی خاص بارنگ مشکی نشان می‌دهد.

۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری
تابلوهائی هستند که دارای توصیه‌های عمومی بوده و در رنگهای سفید ، سبز ، قهوه ای ، زرد ، آبی و به شکلهای مثلث ، دایره ، مستطیل ، مربع و یا پنج ضلعی به تناسب نیاز نصب می‌شوند و پیام مورد نظر را بصورت تصویر یا نوشته نشان می‌دهند . این تابلوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف-آگاهی دهنده دستوری:
تبعیت از این تابلوها الزامی بوده و در صورت عدم توجه،راننده مرتکب خلاف و نقض قانون می‌گردد.

ب-آگاهی دهنده غیر دستوری:
تابلوهائی هستند که رانندگان را جهت دسترسی به مسیر مورد نیاز و یا سایر احتیاجات دیگر راهنمائی می‌نماید.
تابلوها و علائم در خیابان و جاده‌ها ، راهنمای شما هستند.در هر شرایطی از آنها کمک بگیرید.
شما باید علائم را از روی شکل ، رنگ ، کلمات ، اعداد و نشانه‌های آن بشناسید.

signs_painted_stop_traffic_1366x768_9787


تابلو مستطیل

تابلوهای مستطیل در ابعاد ۵۰×۳۳ و ۷۵×۵۰ و ۱۰۰×۷۰ طبق سفارش مشتری با علائم دلخواه اماده ی تحویل می باشد.
اطلاعاتی درباره ی تابلوهای راهنمایی و رانندگی:

نواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوها سه دسته هستند:
۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
۲-تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
تابلوهای بازدارنده را تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند که بیشتر به شکل دایره بانوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را بوسیله علامت خاص نشان میدهند.
از تابلوهای باز دارنده ، تابلوی ایست و…به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان ، بصورت هشت ضلعی یا زمینه کاملاًقرمز رنگ و بانوشته «ایست » یا «STOP»در نظر گرفته شده است.

به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس این تابلو به سمت پائین می‌باشد.

۲-تابلوهای هشدار دهند یا اخطاری
این تابلوها بیشتر بصورت مثلث با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ که یک راس آن بطرف بالا بوده و در داخل آن نوع خطر را بوسیله علائمی خاص بارنگ مشکی نشان می‌دهد.

۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری
تابلوهائی هستند که دارای توصیه‌های عمومی بوده و در رنگهای سفید ، سبز ، قهوه ای ، زرد ، آبی و به شکلهای مثلث ، دایره ، مستطیل ، مربع و یا پنج ضلعی به تناسب نیاز نصب می‌شوند و پیام مورد نظر را بصورت تصویر یا نوشته نشان می‌دهند . این تابلوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف-آگاهی دهنده دستوری:
تبعیت از این تابلوها الزامی بوده و در صورت عدم توجه،راننده مرتکب خلاف و نقض قانون می‌گردد.

ب-آگاهی دهنده غیر دستوری:
تابلوهائی هستند که رانندگان را جهت دسترسی به مسیر مورد نیاز و یا سایر احتیاجات دیگر راهنمائی می‌نماید.
تابلوها و علائم در خیابان و جاده‌ها ، راهنمای شما هستند.در هر شرایطی از آنها کمک بگیرید.
شما باید علائم را از روی شکل ، رنگ ، کلمات ، اعداد و نشانه‌های آن بشناسید.

206755_812

Learn-Driving-2

Zeichen_308.svg

ب


تابلو مربع

تابلوهای مربع شکل در ابعاد ۴۰×۴۰ و ۶۰×۶۰ و ۹۰×۹۰ طبق سفارش مشتری با علائم دلخواه اماده ی تحویل می باشد.
اطلاعاتی درباره ی تابلوهای راهنمایی و رانندگی:

نواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوها سه دسته هستند:
۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
۲-تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
تابلوهای بازدارنده را تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند که بیشتر به شکل دایره بانوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را بوسیله علامت خاص نشان میدهند.
از تابلوهای باز دارنده ، تابلوی ایست و…به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان ، بصورت هشت ضلعی یا زمینه کاملاًقرمز رنگ و بانوشته «ایست » یا «STOP»در نظر گرفته شده است.

به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس این تابلو به سمت پائین می‌باشد.

۲-تابلوهای هشدار دهند یا اخطاری
این تابلوها بیشتر بصورت مثلث با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ که یک راس آن بطرف بالا بوده و در داخل آن نوع خطر را بوسیله علائمی خاص بارنگ مشکی نشان می‌دهد.

۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری
تابلوهائی هستند که دارای توصیه‌های عمومی بوده و در رنگهای سفید ، سبز ، قهوه ای ، زرد ، آبی و به شکلهای مثلث ، دایره ، مستطیل ، مربع و یا پنج ضلعی به تناسب نیاز نصب می‌شوند و پیام مورد نظر را بصورت تصویر یا نوشته نشان می‌دهند . این تابلوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف-آگاهی دهنده دستوری:
تبعیت از این تابلوها الزامی بوده و در صورت عدم توجه،راننده مرتکب خلاف و نقض قانون می‌گردد.

ب-آگاهی دهنده غیر دستوری:
تابلوهائی هستند که رانندگان را جهت دسترسی به مسیر مورد نیاز و یا سایر احتیاجات دیگر راهنمائی می‌نماید.
تابلوها و علائم در خیابان و جاده‌ها ، راهنمای شما هستند.در هر شرایطی از آنها کمک بگیرید.
شما باید علائم را از روی شکل ، رنگ ، کلمات ، اعداد و نشانه‌های آن بشناسید.

Zeichen_308.svg


تابلو مثلث

تابلوهای مثلث در ارتفاع ۶۰،۷۵،۹۰ سانتی متر طبق درخواست مشتری با هر علامتی اماده ی تحویل می باشد.
اطلاعاتی درباره ی انواع تابلو های راهنمایی و رانندگی:

نواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوها سه دسته هستند:
۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
۲-تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
تابلوهای بازدارنده را تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند که بیشتر به شکل دایره بانوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را بوسیله علامت خاص نشان میدهند.
از تابلوهای باز دارنده ، تابلوی ایست و…به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان ، بصورت هشت ضلعی یا زمینه کاملاًقرمز رنگ و بانوشته «ایست » یا «STOP»در نظر گرفته شده است.

به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس این تابلو به سمت پائین می‌باشد.

۲-تابلوهای هشدار دهند یا اخطاری
این تابلوها بیشتر بصورت مثلث با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ که یک راس آن بطرف بالا بوده و در داخل آن نوع خطر را بوسیله علائمی خاص بارنگ مشکی نشان می‌دهد.

۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری
تابلوهائی هستند که دارای توصیه‌های عمومی بوده و در رنگهای سفید ، سبز ، قهوه ای ، زرد ، آبی و به شکلهای مثلث ، دایره ، مستطیل ، مربع و یا پنج ضلعی به تناسب نیاز نصب می‌شوند و پیام مورد نظر را بصورت تصویر یا نوشته نشان می‌دهند . این تابلوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف-آگاهی دهنده دستوری:
تبعیت از این تابلوها الزامی بوده و در صورت عدم توجه،راننده مرتکب خلاف و نقض قانون می‌گردد.

ب-آگاهی دهنده غیر دستوری:
تابلوهائی هستند که رانندگان را جهت دسترسی به مسیر مورد نیاز و یا سایر احتیاجات دیگر راهنمائی می‌نماید.
تابلوها و علائم در خیابان و جاده‌ها ، راهنمای شما هستند.در هر شرایطی از آنها کمک بگیرید.
شما باید علائم را از روی شکل ، رنگ ، کلمات ، اعداد و نشانه‌های آن بشناسید.

26-Vector-Panel-student-1

EMP1.jpg

علائم-رانندگی


تابلو دایره ای

تابلوی دایره ای در قطر های ۶۰،۷۵،۹۰ سانتی متر طبق درخواست مشتری با هر علامتی اماده ی تحویل می باشد.
اطلاعاتی در باره ی انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوها سه دسته هستند:
۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
۲-تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

۱-تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
تابلوهای بازدارنده را تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند که بیشتر به شکل دایره بانوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را بوسیله علامت خاص نشان میدهند.
از تابلوهای باز دارنده ، تابلوی ایست و…به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان ، بصورت هشت ضلعی یا زمینه کاملاًقرمز رنگ و بانوشته «ایست » یا «STOP»در نظر گرفته شده است.

به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس این تابلو به سمت پائین می‌باشد.

۲-تابلوهای هشدار دهند یا اخطاری
این تابلوها بیشتر بصورت مثلث با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ که یک راس آن بطرف بالا بوده و در داخل آن نوع خطر را بوسیله علائمی خاص بارنگ مشکی نشان می‌دهد.

۳-تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری
تابلوهائی هستند که دارای توصیه‌های عمومی بوده و در رنگهای سفید ، سبز ، قهوه ای ، زرد ، آبی و به شکلهای مثلث ، دایره ، مستطیل ، مربع و یا پنج ضلعی به تناسب نیاز نصب می‌شوند و پیام مورد نظر را بصورت تصویر یا نوشته نشان می‌دهند . این تابلوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف-آگاهی دهنده دستوری:
تبعیت از این تابلوها الزامی بوده و در صورت عدم توجه،راننده مرتکب خلاف و نقض قانون می‌گردد.

ب-آگاهی دهنده غیر دستوری:
تابلوهائی هستند که رانندگان را جهت دسترسی به مسیر مورد نیاز و یا سایر احتیاجات دیگر راهنمائی می‌نماید.
تابلوها و علائم در خیابان و جاده‌ها ، راهنمای شما هستند.در هر شرایطی از آنها کمک بگیرید.
شما باید علائم را از روی شکل ، رنگ ، کلمات ، اعداد و نشانه‌های آن بشناسید.

270px-Nederlands_verkeersbord_C11.svg

20141006100633819