تابلو های پروژه های عمرانی و ساختمانی

استفاده ازعلائماضطراری وعلائم راهنما یکی از مصادیق اصلی ایمن سازی تمامی سازه ها(مسکونی و غیر مسکونی) و همچنین محترم شمردن سلامت افراد می باشد.

که امروزه یکی از شاخصه های مهم رشد ایمنی در کشور های توسعه یافته به شمار می آید.

بر اساس مبحث سوم و بیستم مقررات ملی ساختمان استفاده از این محصولات در ساختمان الزامی می باشد.

ویژگی:

.درخشندگی زیاد در تاریکی

.طولانی بودن زمان نوردهی

.بدون نیاز به برق

.شارژ۱۰ تا۴۰دقیقه ونور دهی۸ تا۲۰ ساعت

.امکان خروج بی خطر و راحت در زمان اضراری
.مطابق استانداردهای BSوDIN

توجه : علائم ایمنی جهت کسب مجوز پایان کار آتش نشانی واستاندارد ISO الزامی می باشد.

قوانین ایمنی از سال ۱۹۹۶ استفاده از علائم خروج اضطراری را که فقط دارای نوشته هستند ممنوع کرده است و فقط علائمی که دارای نوشته و فلش به همراه فرد در حال دویدن می باشند را قابل استفاده اعلام کرده اند.
00ARGCE256B

alaem2

Middle_103.jpg