فلاشر

فلاشر دو کانال چراغ راهنمایی طبق سفارش مشتری اماده ی تحویل می باشد.

مدار فلاشر از یک مولتی ویبراتور استابل که با استفاده از آی سی تایمر۵۵۵ طراحی گردیده تشکیل یافته.امواج خروجی این مولتی ویبراتور بر روی صفحه اسیلوسکپ به شکل مربع هایی فاقد یک ضلع می باشند و اصطلاحاً به آنها امواج مربعی می گویند.بر ق شهر توسط ترانس کاهنده Tبه ولتاژ ۶ یا ۹ تبدیل می شود و توسط دو دیود رکتیفایر D1وd2 یکسو می شود(این یکسو ساز،یکسو ساز تمام موج می باشد)و توسط خازن الکترولیت (شیمیایی)C1صاف شده و تغذیه مدار را تامین می کند تغییرات ولتاژ در اثر شارژ خازن C2 از مسیر R2وr3 وvol باعث تحریک آی سی و در نتیجه تغییر حالت خروجی مدار می شود.فرکانس (سرعت چشمک زدن)توسط ظرفیت خازن C2 و مقدارVOL تعیین می گردد.خروجی آی سی از طریق R6 مستقیماً به گیت تریاک(نیمه هادی چهار لایه)مربوط به کانال ۲ متصل شده و سیکلهای مثبت باعث تحریک این گیت می شود.سیکلهای منفی خروجی آی سی توسط ترانزیستور معکوس شده و از طریق مقاومت R4 واقع بر کلکتور Q به گیت تریاک مربوط به کانال ۲ ،اتصال یافته است.R5 جریان خروجی آی سی را محدود می کند تا به بیس Q آسیب نرسد.R4 تامین کننده ولتاژ بیس Q می باشد.(در دیجیتال عمل ترانزیستور Qرا اصطلاحاً(نات)،(NOT)گویند. پایه های ۸ و ۱ تغذیه آی سی را تشکیل می دهند و به ترتیب به مثبت و منفی اتصال یافته اند پایه ۴ ریست یا بازگرداننده به حالت اول است که در اینجا با توجه به مدار مولتی ویبراتور به مثبت اتصال یافته پایه ۲ تریگرآی سی و پایه ۶ آستانه می باشد.همچنین پایه ۷ تخلیه آی سی است.(این پایه خازن را پس از تغییر حالت تخلیه می کند.)
82(1)

felash-parti

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.unexsafety.com مراجعه فرمایید.